eniemcy.co
Strona Główna / Podatek drogowy w Niemczech: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Podatek drogowy w Niemczech: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Podatek drogowy w Niemczech dotyczy również zagranicznych samochodów osobowych, użytkowanych przez osoby mające w Niemczech miejsce zamieszkania lub stały pobyt przez co najmniej 183 dni.

Zaktualizowany: 12 mar 2024

Podatek drogowy w Niemczech: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Podatek drogowy w Niemczech odgrywa ważną rolę dla właścicieli samochodów zarejestrowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Dlatego warto zrozumieć, jak działa system opodatkowania pojazdów silnikowych dla zagranicznych samochodów osobowych.

Ustawa o podatku od pojazdów silnikowych dla zagranicznych samochodów osobowych

W Niemczech obowiązuje ustawa o podatku od pojazdów silnikowych dla zagranicznych samochodów osobowych. Chociaż podatek drogowy jest powszechnie znany, przepisy mogą być skomplikowane dla osób, które nie mają stałego pobytu w Niemczech.

Zgodnie z przepisami, samochód jest do dyspozycji właściciela, jeśli jest użytkowany przez osoby, które posiadają miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie Niemiec. W przypadku samochodów zarejestrowanych na polskich tablicach rejestracyjnych, przepisy są analogiczne. Osoba, która przebywa na terenie Niemiec przez najmniej 183 dni, podlega niemieckiemu podatkowi od pojazdów silnikowych dla zagranicznych samochodów osobowych. To oznacza, że musi płacić podatek drogowy w Niemczech.

Skala opodatkowania

Wysokość podatku od pojazdu silnikowego zależy od pojemności silnika oraz rodzaju paliwa. W przypadku silnika benzynowego opodatkowanie będzie różne niż dla silnika wysokoprężnego.

Zwolnienie z podatku drogowego przysługuje tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak użycie pojazdu wyłącznie na terenie prywatnym, czy przejściowy pobyt w Niemczech.

Podatek drogowy w Niemczech — jak obliczyć

Podatek drogowy w Niemczech obliczany jest na podstawie dwóch głównych czynników: pojemności silnika (cm³) oraz emisji CO2 (g/km). Warto zauważyć, że podatek drogowy w Niemczech jest niższy dla samochodów przyjaznych dla środowiska, takich jak pojazdy elektryczne, hybrydowe czy zasilane gazem.

Oto przykład, jak obliczyć podatek drogowy dla samochodu z silnikiem benzynowym oraz silnikiem wysoktanowym (diesel):

Obliczenie podatku na podstawie pojemności silnika

Dla samochodów z silnikiem benzynowym, podatek wynosi 2 euro za każdy pełny 100 cm³ pojemności silnika. Dla silników wysokoprężnych (diesel) stawka wynosi 9,50 euro za każdy pełny 100 cm³ pojemności silnika.

Przykład: Samochód z silnikiem benzynowym o pojemności 1600 cm³ będzie opodatkowany kwotą 2 euro x 16 = 32 euro.

Samochód z silnikiem wysokoprężnym (diesel) o pojemności 2000 cm³ będzie opodatkowany kwotą 9,50 euro x 20 = 190 euro.

Obliczenie podatku na podstawie emisji CO2

Podatek drogowy związany z emisją CO2 obowiązuje tylko dla samochodów zarejestrowanych po 1 lipca 2009 r. Emisja CO2 jest uwzględniana w podatku drogowym w formie stawki podstawowej oraz dodatkowej.

Stawka podstawowa: Dla samochodów emitujących do 95 g CO2/km, stawka podatkowa wynosi 0 euro. Dla samochodów emitujących od 96 do 115 g CO2/km, stawka wynosi 2 euro za każdy g/km powyżej 95 g CO2/km. Powyżej 115 g CO2/km, stawka podstawowa wynosi 2 euro za każdy g/km powyżej 95 g CO2/km oraz dodatkowe 1,20 euro za każdy g/km powyżej 115 g CO2/km.

Przykład: Samochód emitujący 130 g CO2/km będzie opodatkowany kwotą (2 euro x (115 - 95)) + (1,20 euro x (130 - 115)) = (2 euro x 20) + (1,20 euro x 15) = 40 euro + 18 euro = 58 euro.

Łączny podatek drogowy

Podatek drogowy dla danego samochodu to suma podatku obliczonego na podstawie pojemności silnika oraz emisji CO2.

Kontynuując wcześniejszy przykład:

Samochód z silnikiem benzynowym o pojemności 1600 cm³ i emisji CO2 na poziomie 130 g/km będzie opodatkowany kwotą 32 euro (podatek od pojemności) + 58 euro (podatek od emisji CO2 = 90 euro

Samochód z silnikiem wysokoprężnym (diesel) o pojemności 2000 cm³ i emisji CO2 na poziomie 130 g/km będzie opodatkowany kwotą 190 euro (podatek od pojemności) + 58 euro (podatek od emisji CO2) = 248 euro.

Podatek drogowy obliczony na podstawie tych kryteriów może ulec zmianie w związku z aktualizacją ustawodawstwa. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi zmianami, które mogą wpłynąć na opodatkowanie pojazdów silnikowych w Niemczech.

Jak ominąć podatek drogowy w Niemczech?

Należy zauważyć, że w Niemczech podatek drogowy jest powszechny i dotyczy wszystkich samochodów użytkowanych na terenie kraju. Niemniej jednak, istnieją wyjątki dla niektórych kategorii pojazdów i użytkowników. Jednym z przykładów są osoby przybywające do kraju w celach turystycznych lub odwiedzenia rodziny, a także osoby, które okazjonalnie korzystają z samochodu w Niemczech. W takich przypadkach, istnieje możliwość zwolnienia z podatku drogowego.

Aby uzyskać zwolnienie z podatku drogowego, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim, osoby korzystające z pojazdów na terenie Niemiec muszą przebywać w kraju nie dłużej niż 183 dni w ciągu roku kalendarzowego. Ponadto, pojazd musi być zarejestrowany za granicą, a osoba korzystająca z niego musi posiadać miejsce zamieszkania lub stały pobyt za granicą.

W przypadku, gdy osoba spełnia powyższe wymagania, może ubiegać się o zwolnienie z podatku drogowego. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek do właściwego urzędu podatkowego w Niemczech. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące pojazdu, takie jak numer rejestracyjny, model i rok produkcji, a także dane osoby korzystającej z pojazdu.

Kiedy pobierany jest podatek drogowy w Niemczech?

Dla samochodów zarejestrowanych w Niemczech, podatek drogowy jest pobierany zazwyczaj raz w roku, zwykle na początku lub na końcu roku kalendarzowego, w zależności od daty rejestracji pojazdu. Właściciel pojazdu otrzymuje powiadomienie o wysokości podatku drogowego oraz terminie jego płatności. Podatek drogowy może być płatny w jednej lub kilku ratach, w zależności od preferencji właściciela.

W przypadku zagranicznych samochodów osobowych, które będą użytkowane na terenie Niemiec przez okres krótszy niż 1 rok, właściciel musi uiścić opłatę przed wjazdem na teren Niemiec lub w ciągu pierwszych dwóch tygodni pobytu. Opłatę można uiścić w jednym z punktów poboru opłat, w niemieckiej służbie celnej (Zoll) lub przez Internet.

Warto zauważyć, że nieuiszczenie podatku drogowego w terminie lub nieuiszczenie go w ogóle może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, takich jak grzywny, utrata prawa jazdy lub konfiskata pojazdu. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z terminami płatności i uiścić opłatę w sposób właściwy i w terminie.

Samochody zarejestrowane w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2020

Właściciele samochodów zarejestrowanych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2020 muszą również pamiętać o obowiązku zapłacenia podatku drogowego. Warto sprawdzić, czy przysługują im ewentualne ulgi czy zwolnienia z podatku.

Wnioskowanie o zapłacenie podatku

Zapłacenie podatku od samochodu należy zgłosić do odpowiedniego niemieckiego urzędu, który jest odpowiedzialny za rejestrację pojazdów oraz pobór podatków drogowych. W przypadku osób, które nie mają stałego pobytu w Niemczech, wniosek o opodatkowanie można złożyć również w miejscu tymczasowego pobytu.

Dokumentacja potrzebna do wnioskowania

Przy zgłaszaniu obowiązku zapłacenia podatku drogowego w Niemczech, właściciel pojazdu musi przedstawić odpowiednią dokumentację, taką jak dowód rejestracyjny pojazdu, dowód osobisty, a także dowód zameldowania lub zamieszkania w Niemczech.

Wyrok FG Hamburg z dnia 14.4.2011

Wyrok niemieckiego sądu finansowego FG Hamburg z dnia 14.4.2011 (numer sprawy 2 K 246/10) dotyczył sprawy podatku od pojazdów silnikowych dla zagranicznych samochodów osobowych. Sąd orzekł, że przepis 13 KraftStG jest nieskuteczny, jeśli pojazd jest użytkowany przez osoby, które mają miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Niemczech.

Opodatkowanie samochodów firmowych i leasingu

W przypadku samochodów firmowych oraz leasingu, obowiązki podatkowe mogą się różnić. Właściciel firmy lub osoba prowadząca leasing powinna zgłosić się do odpowiedniego urzędu, aby dowiedzieć się, jakie wymogi muszą spełnić, by być zgodni z przepisami podatkowymi w Niemczech.

Oznakowanie i kontrola pojazdów

Osoby korzystające z pojazdów zarejestrowanych za granicą na terenie Niemiec muszą również pamiętać o obowiązku posiadania odpowiedniego oznakowania oraz poddawania się kontroli technicznej pojazdu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel pojazdu może zostać ukarany grzywną.

Ochrona środowiska i opłaty ekologiczne

Kolejnym istotnym aspektem są opłaty ekologiczne oraz ochrona środowiska. Niemcy wprowadzili system opłat ekologicznych dla pojazdów poruszających się po ich drogach. W związku z tym, użytkownicy zagranicznych samochodów osobowych muszą spełnić odpowiednie wymogi ekologiczne oraz uiścić stosowne opłaty.

Ubezpieczenie pojazdu na terenie Niemiec

Właściciele samochodów zarejestrowanych za granicą, korzystających z dróg na terenie Niemiec, muszą również zadbać o odpowiednie ubezpieczenie pojazdu. Warto sprawdzić, czy polisa ubezpieczeniowa obowiązująca w kraju rejestracji pojazdu obejmuje również Niemcy. W przeciwnym przypadku, konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia lub rozszerzenia obecnej polisy.

Zwrot podatku drogowego w przypadku wyjazdu z Niemiec

W sytuacji, gdy właściciel samochodu opuszcza Niemcy na stałe, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku drogowego. W tym celu należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu oraz przedłożyć dowody na to, że pojazd nie będzie użytkowany na terenie Niemiec.

Kontrole drogowe i kary za nieuiszczenie podatku drogowego

Kontrole drogowe mają na celu sprawdzenie, czy właściciele pojazdów wywiązują się z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych. W przypadku nieuiszczenia podatku drogowego lub nieposiadania odpowiedniego ubezpieczenia, kierowca może zostać ukarany grzywną lub innymi sankcjami.

Wprowadzenie opłat za korzystanie z autostrad

Warto również pamiętać o opłatach za korzystanie z autostrad w Niemczech. Chociaż nie są one ściśle związane z podatkiem drogowym, mają wpływ na koszty podróży samochodem. Użytkownicy zagranicznych samochodów osobowych muszą uiścić stosowne opłaty za przejazd autostradami.

Uwzględnienie zmian przepisów podatkowych

Przepisy podatkowe mogą ulec zmianie w związku z aktualizacją ustawodawstwa. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi zmianami, które mogą wpłynąć na opodatkowanie pojazdów silnikowych.

Współpraca z doradcami podatkowymi

W przypadku wątpliwości co do obowiązków podatkowych związanych z posiadaniem samochodu na terenie Niemiec, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub adwokatem specjalizującym się w prawie podatkowym. Eksperci są w stanie pomóc w zrozumieniu przepisów oraz doradzić w sprawie odpowiedniego postępowania.

Unikanie podwójnego opodatkowania

W sytuacji, gdy samochód jest zarejestrowany w kraju, w którym obowiązuje podatek drogowy, a jednocześnie użytkowany jest przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Niemczech, istnieje ryzyko podwójnego opodatkowania. Aby tego uniknąć, warto sprawdzić, czy obowiązują umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania między Niemcami a krajem rejestracji pojazdu.

Podsumowanie

Płacenie podatku drogowego w Niemczech dla zagranicznych samochodów osobowych jest obowiązkowe dla osób, które mają miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie Niemiec przez co najmniej 183 dni. Warto być świadomym przepisów, obowiązków ubezpieczeniowych oraz wszelkich innych wymogów związanych z posiadaniem samochodu w Niemczech.

Kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę, to:

  1. Zrozumienie ustawy o podatku od pojazdów silnikowych dla zagranicznych samochodów osobowych oraz jej wymagań.

  2. Wnioskowanie o zapłacenie podatku oraz zgłoszenie samochodu do odpowiedniego niemieckiego urzędu.

  3. Pamiętanie o opłatach za korzystanie z autostrad oraz opłatach ekologicznych.

  4. Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia pojazdu na terenie Niemiec.

  5. Poddawanie się kontroli technicznej pojazdu oraz dbanie o odpowiednie oznakowanie.

  6. Bieżące śledzenie zmian przepisów podatkowych oraz ewentualne konsultacje z doradcami podatkowymi.

  7. Unikanie podwójnego opodatkowania dzięki umowom międzynarodowym.

Pamiętając o powyższych kwestiach oraz dbając o terminowe regulowanie swoich obowiązków podatkowych, użytkownicy zagranicznych samochodów osobowych mogą uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek oraz potencjalnych konfliktów z niemieckimi władzami podatkowymi. Wiedza na temat obowiązujących przepisów oraz świadomość swoich obowiązków jako właściciel pojazdu w Niemczech pozwoli na swobodne poruszanie się po drogach tego kraju bez obaw o problemy prawne czy finansowe.

W przypadku dalszych wątpliwości, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub prawnika, który pomoże w nawigacji po przepisach dotyczących podatku drogowego oraz innych obowiązków związanych z posiadaniem samochodu na terenie Niemiec.

O nas

Jesteśmy obecnie jednym z największych serwisów internetowych, skupiającym w jednym miejscu pracodawców oferujących pracę poza granicami naszego kraju oraz kandydatów poszukujących przede wszystkim zatrudnienia za granicą.

Copyright © 2024 eNiemcy.co

Korzystanie z materiałów z zasobu jest dozwolone tylko z linkiem do naszego zasobu.