eniemcy.co

Regulamin

Adnotacja: Zmiany w regulaminie zostały wyróżnione pogrubioną czcionką.

I. Preambuła i definicje

1. Portal internetowy eniemcy.co jest serwisem skierowanym przede wszystkim do polskich użytkowników mieszkających i pracujących w Republice Federalnej Niemiec, oferujący dostęp do informacji, umożliwiający nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, wyrażanie swoich opinii oraz promocję własnych usług, w tym poprzez publikację materiałów reklamowych, publikację ogłoszeń dam pracę, publikację ogłoszeń szukam pracy, publikację ogłoszeń drobnych oraz pozostałych treści o charakterze informacyjnym lub reklamowym.

2. Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego, w szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników, uwzględniając rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownikiem portalu eniemcy.co może być osoba fizyczna, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Konto osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej może założyć tylko i wyłącznie osoba uprawniona do tego przez tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do założenia konta w imieniu podmiotu, o którym mowa powyżej oraz posiada wszystkie informacje pozwalające na dostęp do konta i jest w pełni świadomy posiadania tych danych.

III. Rejestracja i konto

1. Użytkownik prywatny rejestruje się wypełniając formularz dostępny na stronie portalu eniemcy.co, gdzie dla celów ukończenia procesu rejestracji konta, koniecznym jest akceptacja zapisów dotyczących ochrony danych osobowych, opracowanych zgodnie z warunkami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Po dokonaniu rejestracji dla użytkownika prywatnego tworzone jest konto. W procesie rejestracji użytkownik podaje w szczególności następujące dane: imię lub nickname, adres e-mail, hasło, obecne miasto w którym przebywa, miasto z którego pochodzi, datę urodzenia, płeć, cel obecności w portalu. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do konta, użytkownik otrzymuje możliwość edycji swojego profilu i może dobrowolnie uzupełnić go, w zależności od dostępnych funkcjonalności portalu, o następujące dane: Imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle, krótki opis na swój temat.

2. Użytkownik firmowy rejestruje się wypełniając formularz dostępny na stronie portalu eniemcy.co, gdzie dla celów ukończenia procesu rejestracji konta, koniecznym jest akceptacja zapisów dotyczących ochrony danych osobowych, opracowanych zgodnie z warunkami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Po dokonaniu rejestracji dla użytkownika firmowego tworzone jest konto. W procesie rejestracji użytkownik podaje w szczególności następujące nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, Steuer ID, EU VAT, adres firmy, branże, krótki opis, adres firmowej strony internetowej oraz kategorie. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do konta, użytkownik firmowy otrzymuje możliwość edycji swojego profilu i może dobrowolnie uzupełnić go, w zależności od dostępnych funkcjonalności portalu.

IV. Płatności w portalu eniemcy.co

1. Portal eniemcy.co umożliwia zakup ogłoszenia drobnego, ogłoszenia “dam pracę”, ogłoszenia “szukam pracy”, wizytówki premium, ogłoszenia drobnego premium, oferty pracy premium, pakietów ogłoszeń standardowych “dam pracę”, pakietów ogłoszeń drobnych, pakietów ogłoszeń “szukam pracy oraz pakietów ogłoszeń premium dla ogłoszeń drobnych, “dam pracę” oraz “szukam pracy”.

2. Użytkownik prywatny, nie będący firmą otrzymuje możliwość zakupu pojedynczego ogłoszenia drobnego, ogłoszenia “dam pracę”, ogłoszenia “szukam pracy”, pakietów ogłoszeń drobnych, pakietów ogłoszeń “dam pracę” , pakietów ogłoszeń “szukam pracy oraz pakietów ogłoszeń premium dla ogłoszeń drobnych, “dam pracę” oraz “szukam pracy”.

V. Serwisy portalu eniemcy.co

1. Wiadomości i poradniki – Serwisy, w których publikowane są informacje prasowe oraz artykuły poradnikowe, eksperckie i wywiady z kategorii dostępnych w portalu eniemcy.co. Treści publikowane w aktualnościach mogą być opracowane przez użytkownika portalu oraz redakcję portalu eniemcy.co.

2. Wydarzenia - Serwis skupiający wydarzenia o charakterze rozrywkowo-kulturalnym dodawane przez zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników portalu eniemcy.co.

VI. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Korzystania z portalu eniemcy.co z poszanowaniem prywatności i praw pozostałych użytkowników oraz osób trzecich, a także z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym prawa polskiego, niemieckiego oraz międzynarodowego;

2. Powstrzymywania się od wszelkich działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie portalu eniemcy.co lub uciążliwych dla pozostałych użytkowników;

VII. Prawa i obowiązki portalu eniemcy.co

1. Portal eniemcy.co nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za przekierowywanie obcych informacji i za obce treści, które portal eniemcy.co przekazuje lub do których odsyła. Za zawartość stron, na które portal odsyła w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiadają wydawcy tych stron.

2. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, portal eniemcy.co może wezwać użytkownika do usunięcia lub zaprzestania naruszeń, a po upływie wyznaczonego terminu - konto użytkownika może zostać zawieszone na 30 dni bez możliwości korzystania z wszystkich funkcjonalności portalu, zablokowane dożywotnio lub usunięte.

VIII. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści prezentowane w portalu, w tym artykuły, listy mailingowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz interfejs użytkownika, logotyp, nazwa, domena, pokrewne domeny stanowiące własność właściciela portalu są własnością portalu i objęte ochroną prawną, w tym ochroną prawno-autorską regulowaną przez odpowiednie przepisy prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego.

2. Korzystanie z portalu eniemcy.co i zamieszczonych w nim treści może odbywać się wyłącznie w celach osobistych, chyba że regulamin stanowi inaczej.

IX. Reklamacje

1. Uprasza się użytkowników o niezwłoczne poinformowanie portalu eniemcy.co o błędach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu portalu pod adresem e-mail: [email protected].

2. Zakłócenia w funkcjonowaniu portalu eniemcy.co, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być zgłaszane na adres [email protected].

O nas

Jesteśmy obecnie jednym z największych serwisów internetowych, skupiającym w jednym miejscu pracodawców oferujących pracę poza granicami naszego kraju oraz kandydatów poszukujących przede wszystkim zatrudnienia za granicą.

Copyright © 2024 eNiemcy.co

Korzystanie z materiałów z zasobu jest dozwolone tylko z linkiem do naszego zasobu.